Mogelijk ip-blokkade in nieuwe kansspelwetgeving

Het zal wel niemand ontgaan zijn dat de Nederlandse regering bezig is met het herzien van de Nederlandse kansspelwetgevingkansspelwetgeving en daarmee de legalisatie van online kansspelen in Nederland. De originele wet stamt uit 1964 en was dus wel aan vernieuwing toe, al was het alleen maar omdat in de jaren zestig niemand ook maar van het woord internet had gehoord en hier dus logischerwijs ook niets over is bepaald in de wet. Volgende week wordt het wetsvoorstel voor de nieuwe kansspelwetgeving besproken in de Tweede Kamer. Daarin is opgenomen dat de websites van online casino’s zonder Nederlandse licentie straks geblokkeerd kunnen worden en juist over dit punt is nu discussie ontstaan.

Blokkade van ip-adressen

Het wetsvoorstel voor de kansspelwetgeving zoals het er nu ligt, gaat uit van een licentiesysteem zoals dat in de meeste Europese landen ook wordt gehanteerd. In dit systeem krijgt een beperkt aantal online casino’s een licentie van de Nederlandse overheid. Alleen deze online casino’s mogen dan online kansspelen aanbieden aan Nederlandse spelers en daarvoor zullen zij zich aan bepaalde regels moeten gaan houden, waaronder het betalen van een kansspelbelasting van 29%. Een percentage dat volgens veel mensen uit de industrie overigens te hoog is.

Probleem hierbij is echter dat online casino’s die straks niet over een Nederlandse licentie beschikken toch bereikbaar zullen zijn voor Nederlandse spelers. Deze sites zijn dan in principe illegaal en in het wetsvoorstel heeft het kabinet daarom een artikel gezet dat hetmogelijk maakt om de ip-adressen van deze sites te blokkeren voor Nederlandse gebruikers, zodat deze de illegale sites niet meer kunnen bereiken. Er is echter door verschillende partijen nogal wat kritiek op deze bepaling.

Voorgesteld amendement

Nu heeft D66 een amendement op de wet voorgesteld waarbij de ip-blokkade uit de wet verdwijnt. Niet geheel onterecht stelt D66 dat een ip-blokkade in de praktijk niet werkt. Ook andere organisaties, zoals Bits of Freedom, hebben hier al op gewezen. In de eerste plaats beperkt dergelijke wetgeving de vrijheid en openheid van het internet en schept dit mogelijk precedent voor andere maatregelen op dit gebied. Ten tweede is een dergelijke blokkade erg makkelijk te omzeilen via een VPN of het instellen van een andere DNS server.

Het kabinet buigt zich op het moment over het voorgestelde amendement, maar de VVD en PvdA lijken no niet erg enthousiast over het idee om de ip-blokkade uit het wetsvoorstel te halen. De partijen wijzen erop dat de ip-blokkade wordt gezien als een soort laatste redmiddel, mochten alle andere middelen falen. Het zal dus niet zo zijn dat deze blokkade meteen gebruikt zal gaan worden als de nieuwe wet ingaat.

Op het moment wordt er in de achterkamers dus nog druk gediscussieerd over het amendement. Volgende week worden het wetsvoorstel en het amendement besproken in de Tweede Kamer en dan zullen VVD en PvdA ook hun standpunt over het amendement hebben bepaald. Mocht de ip-blokkade in de wet blijven, dan is Nederland het enige EU land dat een dergelijke blokkade heeft opgenomen in de kansspelwetgeving. Maar of dit ook daadwerkelijk het geval zal zijn, weten we dus binnenkort.