Een Poker Dealer bij Texas Holdem moet de volgende stappen volgen om een spel op een juiste manier af te werken. Lees hier waar je als dealer allemaal op moet letten en welke instructies je moet volgen.

Instructies Dealer gedurende Hand

 1. Een Hand begint zodra de Blinds zijn geplaatst door de spellers die op dat moment de twee plaatsen direct links van de poker dealer innemen. De Dealer controleert dat de Blinds en eventueel de Antes worden geplaatst.
 2. Voor het delen van de kaarten worden de kaarten goed geschud door de Dealer en na het schudden biedt hij de stock kaarten aan de speler aan links naast hem. Deze pakt een deel van de stock en legt deze op de Cut Card. De helft van de stock kaarten die de speler heeft laten liggen worden boven op gelegd en de stock is in orde om gedeeld te worden.
 3. De poker Dealer is ervoor verantwoordelijk dat de hand snel en effectief verloopt.
 4. De Dealer zal spelers erop attenderen dat zij moeten handelen als ze aan de beurt zijn.
 5. De Dealer moet erop toezien dat de juiste hoeveelheden Chips in de pot belanden.
 6. De Dealer zal erop toezien dat de Pot juist wordt verdeeld aan de winnaars.
 7. De Dealer zal erop toezien dat de juiste regels en etiquette gedurende de Hand worden nageleefd.

Instructies Dealer: Delen van de Hand

 1. De speler direct links van de poker Dealer plaatst de Small Blind.
 2. De speler direct links van de Small Blind plaatst de Big Blind.
 3. De Dealer deelt vervolgens iedere speler, beginnend met de Small Blind, in totaal twee kaarten. Dit gebeurd kaart voor kaart. Dus eerst krijgen alle spelers met de klok mee één kaart en nadat iedere speler één kaart heeft ontvangen wordt de volgende en laatste Hole Card aan iedere speler gegeven.
 4. De eerste Betronde begint met de speler direct links van de Big Blind. De Small Blind mag als één na laatste zeggen of hij Fold, Called of Raised en de Big Blind mag als laatste zeggen of hij Checkt, Called of Raised.
 5. De Dealer verbrand de bovenste kaart van de stock door hem gesloten naast de stock te leggen en draait vervolgens 3 kaarten om welke hij in het midden van de tafel legt; De FLOP.
 6. De tweede Betronde begint met de eerste actieve speler direct links van de Dealer Button.
 7. De Dealer verbrand de bovenste kaart van de stock en draait vervolgens één kaart om welke hij in het midden van de tafel legt; De TURN.
 8. De derde Betronde begint met de eerste actieve speler direct links van de Dealer Button.
 9. De Dealer verbrand de bovenste kaart van de stock en draait vervolgens één (de laatste van de vijf) kaart om welke hij in het midden van de tafel legt; De RIVER.
 10. De vierde en laatste Betronde begint weer met de eerste actieve speler direct links van de Dealer Button.
 11. Kaart Showdown met het bepalen van de winnaars.
 12. De Dealer Button wordt doorgeschoven met de klok mee naar links. De volgende hand kan worden gedeald.

Instructies Dealer: De Pot

 1. De poker Dealer is er verantwoordelijk voor dat iedere speler bij een inzet genoeg Chips in de Pot plaatst.
 2. De Bets blijven voor de betreffende speler staan tot de Betronde is afgelopen en de volgende kaart wordt verbrand. Net voor het verbranden van de nieuwe kaart zullen alle Chips bij elkaar in de Pot worden gedaan.
 3. Bets mogen niet in de Pot worden geworpen voor de Betronde is afgelopen.
 4. De Pot is altijd in het midden van de tafel voor iedereen zichtbaar direct naast de Community Cards.
 5. Eventuele Side Pots zullen worden geplaatst zo dicht mogelijk tussen de spelers die nog spelen om deze Side Pot.
 6. Wanneer een speler All-In gaat voor een deel van de Big Blind (niet de volledige Big Blind) dan zal deze zet worden beschouwd voor de andere spelers als een Call.

Instructies Dealer: De Community Cards

 1. De vijf Community Cards zullen gelegd worden in het midden van de tafel zodat ze voor alle spelers goed zichtbaar zijn. De Pot ligt direct naast de vijf Community Cards op tafel.
 2. De Community Cards moeten op volgorde neergelegd worden. Dus eerst de 3 kaarten van de Flop, rechts daarvan de Turn en rechts daarvan de River.

Instructies Dealer: Verbrande Kaarten

 1. Na iedere Betronde (behalve de laatste Betronde) moet de poker Dealer een kaart verbranden. Dit is om het valsspelen door het merken van kaarten tegen te gaan. De Dealer pakt de bovenste kaart en legt deze gesloten op tafel.
 2. Voor dat de Dealer de kaart verbrand zal hij met zijn vingers twee keer op tafel tikken om de volgende kaart aan te kondigen.
 3. De verbrande kaarten komen op tafel te liggen gesloten direct naast de stock kaarten of naast de Community Cards bij de Pot.
 4. Iedere verbrande kaart wordt deels onder de vorige verbrande kaart geschoven.
 5. Verbrande kaarten dienen gesloten op tafel te blijven liggen gescheiden van de gemuckte kaarten tot de Pot is verdeeld.

Instructies Dealer: Aankondigingen Dealer

 1. De Dealer moet alle Raises aankondigen die een speler doet. (Herhalen en op juistheid controleren)
 2. De Dealer moet aankondigen wanneer er een All-In Bet is geplaatst.
 3. De Dealer zal aankondigen wanneer de Big of Small Blind de eerste Betronde aan de beurt komen om hun actie te maken.
 4. De Dealer moet aankondigen als er een kaart open wordt gelegd (al dan niet per ongeluk door een speler) en welke kaart dit is.

Instructies Dealer: De Showdown

 1. Een speler moet zijn beide kaarten laten zien op de tafel om kans te maken om de Pot te winnen.
 2. Wanneer iedereen Checkt (of All-in is) in de laatste Betronde dan moet de speler die als laatste een actie heeft gemaakt zijn kaarten als eerste tonen. Wanneer er de laatste Betronde wel actie is dan moet de speler die als laatste aggressief heeft gehandeld door middel van een Raise of een Bet zijn kaarten als eerste laten zien.
 3. De kaarten bepalen door middel van de Poker Hand Ranking welke kaarten de winnende combinatie hebben. De poker Dealer assisteert in het lezen van de kaarten maar de spelers blijven zelf verantwoordelijk voor het behoud van hun kaarten om na te gaan of eventueel te bewijzen dat ze de winnende combinatie hebben.
 4. Een symbool is nooit van doorslaggevend belang bij een gelijke winnende combinatie. Dus schoppen is niet belangrijker dan harten bijvoorbeeld.
 5. Wanneer slechts vier handen de winnende hand bepalen en twee spelers deze winnende combinatie hebben dan bepaald de Kicker (de hoogste hand van de spelers) welke speler de hand wint.
 6. Wanneer meer spelers de hand winnen en na het verdelen van de pot blijven er nog enkele munten over die niet verdeeld kunnen worden dan gaan deze naar de eerst actieve speler direct links van de Button.
 7. Na het bepalen van de winnaar zal de Dealer de Pot naar de winnende speler toeschuiven en de Dealer Button naar de speler links van hem.

Instructies Dealer: Headsup Delen

 1. Wanneer je van de laatste drie naar twee spelers over gaat kijk je welke speler eigenlijk de Big Blind had gehad als er geen speler was uitgegaan. Die speler wordt namelijk de Big Blind en de andere speler die over is wordt de Small Blind.
 2. De speler die niet de Dealer Button heeft zal als eerste de hand gedeeld krijgen.
 3. De Small Blind mag het in de eerste Betronde als eerste zeggen en in alle andere Betronden mag de Big Blind het als eerste zeggen of als eerste de actie uitvoeren.

Het Delen met twee stokken kaarten

Wanneer je niet met vaste Dealers werkt en het aantal gespeelde handen per uur wil verhogen dan is het aan te raden te delen met twee stokken of twee decks met kaarten. Dit is ook ideaal wanneer je beginnende spelers aan tafel hebt die geen tot weinig ervaring hebben met het delen en schudden van kaarten.

Uitleg poker delen met twee stokken kaarten:

 1. Een (nieuwe) Dealer krijgt een stok met kaarten geschud en wel aangeleverd door de speler die niet zojuist maar de ronde daarvoor de Dealer was.
 2. Nadat de huidige dealer met deze stok zijn ronde heeft gedeeld en de Pot is afgelopen schud hij zelf de kaarten die zijn gebruikt ondertussen dat de volgend dealer begint met het delen van zijn ronde met de tweede andere stok kaarten die in het spel is.
 3. Nadat je de kaarten hebt geschud zoals het hoort geef je de stok met kaarten door aan de speler links van de deler (die misschien nog bezig is met de ronde)
 4. Zo heeft de speler die Dealer wordt direct een geschudde stok kaarten tot zijn beschikking om direct over te gaan tot het delen van zijn ronde.

De voordelen delen twee met stokken kaarten:

 • Er worden veel meer handen gespeeld dan wanneer je één stok gebruikt. Je zit niet meer te wachten op onhandige dealers.
 • Voor deze handige dealers is het ook een uitkomst. Ze wekken namelijk geen irritatie meer op bij hun medespelers door het onhandige vaak langdurige schudden vaak met de nodige fouten ook nog.
 • Wanneer er aan een tafel meerdere onhandige spelers zitten is het zelfs het meest eerlijk om met twee stokken kaarten te spelen. Zo verklein of voorkom je het verschil tussen het aantal gespeelde handen per tafel gedurende het toernooi.

Nadelen delen twee met stokken kaarten:

 • Je moet weten met wie je speelt en opletten hoe de spelers de kaarten vaak buiten de actie om schudden.

Toepassing delen twee met stokken kaarten:

De ideale toepassing voor het spelen met twee stokken kaarten is wanneer je een Rebuy toernooi speelt en dan met name in de Rebuy periode. In deze fase is het namelijk belangrijk zowel voor de spelers als voor de organisatie dat er veel handen worden gespeeld. Klik hier voor meer poker spelregels!