Wanneer je een pokertoernooi organiseert is het belangrijk een goed poker blindschema op te stellen. Een poker blindschema is zeer belangrijk en heeft invloed op veel factoren van het toernooi. De levels die gespeeld worden zijn altijd tijdseenheden en bepalen de hoogte van de blinds die gezet moeten worden door de spelers om het spel op gang te houden.

Tijdsduur Pokertoernooi

Het blindschema heeft direct invloed op de duur van het pokertoernooi en de wijze waarop er wordt gespeeld. Zo is het geluk gehalte bij een structuur met korte blindperiodes en blinds die snel oplopen veel hoger dan wanneer je kiest voor een toernooi met langdurige blindlevels en blinds die heel langzaam omhoog gaan.

Vaak is het de gewoonte om bij toernooien met een hogere Buyin de spelers te laten beginnen met een grotere stack (deepstack) en een blindstructuur die vooral in het begin niet zo hoog oploopt.

Wanneer je een Rebuy toernooi organiseert en je wil alle spelers de mogelijkheid geven om aan het einde van de Rebuy periode een Add-on te kopen dan is het verstandig om het aantal chips van de Add-on groter te laten zijn dan de beginstack. Dit omdat het gemiddelde aantal chips om dit moment in het toernooi ook hoger ligt dan de beginstack.

Startstack is bijvoorbeeld 1000. Na 3 levels is de eerste pauze en dan zijn de blinds inmiddels 3 keer verhoogd. Een add-on zou in dit geval minimaal 50% hoger moeten zijn dan de beginstack om interessant genoeg te zijn om voor de spelers die Add-on te kopen en zodoende de pot te spekken.

Worldclass-Poker

Hoe Calculeer ik een goed blindschema?

Om te beginnen is het vooral de ervaring die leert hoe je een perfect blindschema opzet. Tevens is het sterk afhankelijk van het type spelers dat er op die dag meespelen en hoe serieus het toernooi genomen wordt. Vooral het vooraf bepalen van de precieze tijdsduur is een kunst.

Hieronder heb ik enkele aandachtspunten neergezet die je kunnen helpen bij het bepalen van een goede pokertoernooi structuur.

Start altijd met lage blinds en maak de gehele structuur zo vriendelijk mogelijk. Maag geen grote sprongen tussen de blinds. Een gouden blindkoers is om de blinds steeds te verdubbelen.

Het is beter om de duur van de levels gedurende het toernooi in te korten dan het verschil in blinds van level naar level drastisch te verhogen.

Zorg om te beginnen dat je Small Blind altijd de helft is van je Big Blind. Om het toernooi extra vriendelijk te laten beginnen kun je zelfs overwegen om ALLEEN het eerste level de Small Blind gelijkwaardig te laten zijn aan de Big Blind. (bijvoorbeeld 25/25 waarna je het tweede level overschakelt naar 25/50)

Maak de duur van de levels tussen de 15 en 30 minuten. Ons advies is te beginnen met levels die lang duren en waar de blinds laag zijn. Gedurende het toernooi kun je als organisator zo prima de duur van het toernooi leiden door de duur van de levels geleidelijk in te korten. Dit is dé manier om toernooien te versnellen zonder dat de spelers er heel veel van merken. Zorg dat het wel geleidelijk gebeurd en spring bijvoorbeeld niet van 30 minuten naar een kwartier want dat merken spelers uiteraard wel direct.

Om je begin blinds te bepalen adviseer ik ongeacht wat de beginstack is om 25/50 te gebruiken of 25/25. Het verschil hiertussen is afhankelijk van het aantal deelnemers, de beginstack en hoe vriendelijk je het blindschema wil laten doen overkomen.

Het voordeel van deze blinds is dat je ze gedurende het toernooi evenredig kunt laten oplopen.

Tevens is deze blindstructuur ook zeer gemakkelijk voor de toekenning van kleuren chips aan bepaalde waardes. Ik kom later terug op een universeel blindschema wat ik gratis aanbied om zodoende een goed gestructureerd pokertoernooi te houden.

Een andere formule om de beginstack te bepalen is door de beginstack te delen door 50 of door 100. Het getal wat hieruit voortkomt zou je je eerste Big Blind kunnen maken.

Bijvoorbeeld een beginstack van 1000 punten zou betekenen een startblind van Big Blind 20 (/50) of een Big Blind van 10 (/100). De Small Blind wordt dan automatisch de helft. Je zou deze formule als indicatie aan kunnen houden wanneer je deepstack toernooien wil organiseren.

Voorbeeld Blindschema

Hieronder heb ik het ideale blindschema opgesteld voor een Texas Holdem Pokertoernooi met alle levels erin gebaseerd op een laagste chip van 25 punten. Ik heb hier echter alleen nog maar rekening gehouden met het ideale blindverloop. Dus nog niet met de beginstack, de duur van het toernooi en het aantal deelnemers. Hierop kom ik later terug.

In het eerste vak zie je het Blind level staan, in het tweede vakje zie je de hoogte van de Small Blind in dat level weergegeven en in het derde vak de Big Blind van dat betreffende level. Optioneel heb ik in het vierde vak de Antes weergegeven maar hierop kom ik later terug.

Level

Small Blind

big Blind

Ante

01. 25 25
02. 25 50
03. 50 100
04. 75 150
05. 100 200
06. 150 300
07. 200 400
08. 250 500
09. 300 600
10. 400 800
11. 500 1.000 25
12. 600 1.200 25
13. 750 1.500 50
14. 800 1.600 50
15. 1.000 2.000 100
16. 1.500 3.000 100
17. 2.000 4.000 200
18. 3.000 6.000 300
19. 4.000 8.000 400
20. 5.000 10.000 500
21. 6.000 12.000 600
22. 8.000 16.000 800
23. 10.000 20.000 1.000

Zoals gezegd is dit een zeer vriendelijk blindschema. Het voordeel van dit schema is dat je er gemakkelijk levels uit kunt halen indien mogelijk zonder dat het blindschema daardoor onspeelbaar wordt en het pokertoernooi uitmondt in een complete loterij.

De levels 8 en 13 zijn cursief weergegeven omdat deze wanneer je alle andere levels speelt weggelaten dienen te worden. Echter wanneer je de overgang in die fases wilt versnellen kun je er ook voor kiezen om de levels 9, 10, 12 en 14 uit het schema te halen en level 8 en 13 wel te spelen. Je boekt dan zonder dat het ten koste gaat van de structuur toch twee levels tijdwinst. Tevens is het eerste level extra en kan dus worden weggelaten als de beginstacks groter zijn. Ik ben echter wel groot voorstander wanneer je vriendelijk wil beginnen om met dit level te beginnen. Zeker bij toernooien met een kleine beginstack.

De voordelen van bovenstaande structuur is dat ze zeer langzaam oploopt en zeer herkenbaar is. De blinds komen overeen met hoe er op veel toernooien wordt gespeeld.

Een ander bijkomend voordeel is dat chips meestal in 5 kleuren worden geleverd waardoor je dus gemakkelijk waardes aan kleuren toe kunt kennen zonder dat je in de problemen komt met je pokertoernooi structuur.

Het bepalen van de tijdsduur van een Pokertoernooi

Een duur van een toernooi is afhankelijk van het aantal deelnemers en het aantal chips in het spel (totale aantal chips)

Om de precieze duur van een toernooi te bepalen is zoals eerder gezegd een kwestie van ervaring en is van meerdere factoren afhankelijk. Zoals gezegd pleit ik voor een blindschema met langdurige levels in het begin en geleidelijk oplopende blinds. Blinds die langzaam oplopen zodat indien je levels zou moeten skippen gedurende het toernooi de gaten niet té groot worden. Tevens kun je de duur van de levels geleidelijk inkorten waardoor je ook invloed hebt op de duur van het toernooi.

Er zijn enkele methodes om in te schatten hoe lang je toernooi zal gaan duren. Alle methodes zijn toe te passen maar wij hebben ze op volgorde gezet. De eerste is de minst nauwkeurige en de laatste de meest nauwkeurige.

Methode 1

Je pokertoernooi zal ongeveer eindigen op het moment dat je Big Blind gelijk is aan de beginstack waarmee de spelers zijn begonnen. De meeste toernooien eindigen zo rond level 8 – 12. Dus wanneer je een pokertoernooi organiseert dat 4 uur mag/moet duren calculeer de duur van je levels zodanig dat het rond deze periode eindigt.

Let op! Voor een Rebuy structuur moet je niet uitgaan van de beginstack maar van de gemiddelde stack aan de start ná de rebuyperiode. Dus de gemiddelde stack bij aanvang van het Freezout gedeelte van je Rebuy toernooi.

Methode 2

Je pokertoernooi zal ongeveer eindigen wanneer de small blind en big blind bij elkaar opgeteld 10% van het totale aantal chips in het spel bedragen.

Voorbeeld: Bij een Freezout Toernooi van 30 deelnemers heb je 30.000 chips in het spel. 10% van dit aantal is 3.000 waardoor je op een schatting komt dat het toernooi rond level 15 zal eindigen. Wanneer je deze methode wil toepassen op een Rebuy toernooi dan tel je alle rebuy’s en add-ons op bij het totaal aantal chips.

Methode 3

En nog nauwkeurigere berekening om te zien hoe lang je toernooi zal duren is om alle chips die in het toernooi zitten bij elkaar op te tellen en daar 6%-10% te berekenen. Wanneer je Big Blind ongeveer gelijk is aan 6%-10% dan zal het toernooi snel afgelopen zijn.

Voorbeeld: Bij een Freezout Toernooi van 30 deelnemers heb je 30.000 chips in het spel. Het toernooi zal afgelopen zijn wanneer je Big Blind zit tussen de 1.800 – 3000 aan chips.

In ons pokerblindschema dus rond level 15 – 16.

Zoals gezegd is het haast onmogelijk om de precieze duur te bepalen maar met dit in je achterhoofd en de mogelijkheid om levels in te korten moet het mogelijk zijn om een schatting te maken van de duur van je pokertoernooi.

Het gebruik van Antes

Antes zijn exta blinds die na een bepaald level moeten worden gezet door alle deelnemers die op dat moment nog in het toernooi zitten.

De spelers die de Big Blind en Small Blind moeten zetten moeten daarnaast dus ook nog net als alle andere deelnemers een Ante plaatsen.

Bijvoorbeeld wanneer de blinds komen op 1.000/2.000 moeten de spelers 100 Ante betalen waardoor er dus bij iedere ronde standaard 3.000 + 1000 (bij 10 spelers aan tafel) in de pot zit.

Er is geen gouden regel hoe hoog een Ante moet zijn bij een bepaald level alleen raden we aan om het niet hoger te maken dan maximaal 10% van de Small Blind.

Een Ante is ideaal om de duur van je toernooi bij te sturen. Tevens is het gemakkelijk om de kleinere waardes chips te wisselen voor grotere waarden in deze fase van het toernooi, zogenaamde chipcount.

WorldClass Poker

Blindschema tijdens pokertoernooi aanpassen

Wanneer je tijdens het toernooi in de gaten krijgt dat het allemaal te lang gaat duren en je overtuigd bent dat je in moet grijpen adviseer ik het volgende:

Grijp tijdig in en zorg dat je de eerste aanpassingen maakt in het middelste gedeelte van het toernooi wanneer de blinds het meest geleidelijk oplopen. Het is beter namelijk veel beter om kleine aanpassingen te maken in een tijdsbestek van 6 levels dan dat je pas op het einde van het toernooi in gaat grijpen waardoor het einde een grote loterij wordt.

Ik raad je aan de volgende stappen te nemen om zodoende controle te houden gedurende je pokertoernooi over de totale tijdsduur. Om te beginnen is het zeer belangrijk om te allen tijde alles duidelijk en vooraf te communiceren naar de spelers wanneer je een wijziging in het schema aanbrengt.

Stap 1: Blindschema

Zorg dat je vooraf een blindschema opstelt en daarbij ook Antes op vermeld. Ik ben zelf niet zo’n voorstander van Ante’s maar ze kunnen je helpen om de duur van het toernooi te versnellen. Mijn advies daarom is communiceer naar je spelers dat je de Antes eventueel zal gebruiken wanneer je onder tijdsdruk komt te staan maar ze weg zult laten als het toernooi voorspoedig verloopt. Dat komt professioneler over dan wanneer je ze gedurende het toernooi plotseling en onverwacht aan het blindschema gaat toevoegen. Je zult meer weerstand krijgen van je spelers terwijl wanneer je het communiceert je deze weerstand niet zult hebben. Heb je ze niet nodig zal een speler het als extra positief ervaren.

Stap 2: Bijsturen Blindschema

Wanneer je ziet dat het te lang gaat duren is de eerste stap na het handhaven van je Antes het inkorten van de levels. Meestal kun je na 4 levels redelijk inschatten of je op schema ligt en is het dan ook de ideale tijd om de levels in te korten. Wanneer je na level 8 ziet dat je nog achter loopt is het de tijd om de levels nog iets in te korten. Op deze wijze doe je het geleidelijk en zullen de spelers er minder van merken.

Stap 3: Levels Overslaan

De laatste mogelijkheid die je hebt is om levels te schrappen uit je blindschema. Indien je vorige stappen tijdig hebt toegepast dan zul je dit hopelijk niet nodig hebben. Om te beginnen raden we aan om zodra je signaleert dat het te lang gaat duren over te stappen op de  8-13 methode. Je kunt vervolgens de levels 9.10,12 en 14 skippen maar ook level 16 kun je zonder dat de sprong te groot wordt overslaan.

Aandachtspunten Blindschema’s!

Kleinere toernooien tot 10 spelers zullen in verhouding veel sneller afgelopen zijn waardoor je die structuur heel langzaam op kunt laten lopen en met lange levels kunt werken.

Middelgrote toernooien met 10-30 spelers zullen redelijk overeenkomen met bovenstaande formules

Voor grote toernooien met meer dan 40 spelers gelden andere berekeningen en gelden bovenstaande formules niet meer. Hoe meer deelnemers hoe langer je toernooi zal duren. Wil je zo’n toernooi binnen een uur of 5 á 6 afwerken dan adviseer ik in ieder geval om de levels 9, 10, 12 en 14 niet te spelen en de levels 8 en 13 te handhaven. De levels zou ik in dat zo’n geval op 20 minuten zetten en eventueel gedurende het toernooi te verkorten naar 15 minuten. Je speelt dan 4 levels per uur.

Let erbij het bepalen van de levels op dat ze in het begin lang duren voor de minder ervaren spelers maar ook om spelers de kans te geven zich terug te vechten na een beat direct in het begin van het toernooi. Zorg er echter ook voor dat de levels niet te lang duren want dat kan omslaan in verveling. Een goede structuur en duur van de levels is van essentieel belang op het toernooi verloop en het gespeelde spel. Je wil  als organisator van een pokertoernooi dat de beste speler wint en niet de meest gelukkige. En achteraf zul je hier de spelers over horen of een toernooi goed of slecht was. Zoals een vakantieganger over het weer zal praten bij thuiskomst van zijn vakantie.

Zoals eerder gezegd ligt de ideale duur voor een level tussen de 15 en 30 minuten. Minder dan 15 minuten is voor online toernooien acceptabel omdat er daar veel meer handen gespeeld worden per minuut.

Rebuys en Add-ons spelen een cruciale rol om rekening te houden met je tijdschema. Een rebuy toernooi of een toernooi waarbij de spelers een add-on mogen kopen verlengen de duur van een toernooi in alle gevallen.

Vragen over Poker Blindschema

Wat te doen als ik voor een bepaalde tijd moet stoppen en het toernooi is nog bezig?

Stel je voor je toernooi is nog volop bezig maar je moet echt stoppen. Dit is een doemscenario en moet te allen tijde voorkomen worden. Wanneer het je wel overkomt zijn er eigenlijk maar twee opties die beide niet ideaal zijn te weten:

  • De winnaars bepaal je aan de hand van de chipcounts na de laatste gespeelde hand.
  • Je laat de winnaars terug komen om de finale af te spelen op een ander tijdstip.

Digitale Pokerklok op scherm gebruiken!

Om tijdens een toernooi je blinds weer te geven kun je gebruik maken van diverse programma’s zogenaamde pokerclocks genoemd. download gratis een pokerclock op je computer en stel hier alle blinds, pokertoernooi structuren en andere informatie over je toernooi in en alle adminstratie wordt je uit handen genomen. Prijzen worden uitgerekend en wanneer je goed bijhoud hoeveel spelers eruit liggen rekent de pokerclock de gemiddelde stacks voor je uit. In het Holland Casino bijvoorbeeld wordt ook gewoon gebruik gemaakt van een gratis digitale pokerclock. Bezoek de website van de Pokerklok welke wij altijd gebruikte. Een hele prima pokerclock en met de volledige versie kun je ook eigen reclame teksten en logo’s op de klok weergeven.