Poker Misdeals

Bij het delen bij Poker kunnen er soms situaties ontstaan die niet volgens de procedures lopen of er kunnen fouten ontstaan. Hieronder een overzicht met de fouten die ontstaan bij Dealers en wat te doen in zo’n situatie:

Wat zijn misdeals bij Poker?

Wanneer de eerste of tweede Hole Card open wordt gedeeld in plaats van gesloten dan spreek je van een Misdeal. De Dealer neemt alle kaarten terug en schud en steekt de kaarten opnieuw om zo de hele ronde opnieuw te delen.

Wanneer de eerste en tweede Hole kaart goed worden gedeeld maar één van alle volgende kaarten worden “per ongeluk”open gedeeld dan wordt er niet opnieuw gedeeld maar dan dealt de Dealer gewoon door.  Dit doet hij als volgt:

De Dealer deelt speler 3 bijvoorbeeld een open kaart. Na dit te hebben opgemerkt deelt de Dealer door en geeft de bovenste kaart van de stok aan de volgende speler: speler 4. De open gedeelde kaart blijft bij speler 3 liggen. De Dealer deelt alle kaarten die uitgedeeld moeten worden en geeft speler 3 als laatste een nieuwe kaart voor de kaart die open is gedeeld en nog open op tafel ligt. Deze kaart zou normaal gesproken de eerste verbrande kaart zijn maar dient nu dus als tweede Hole Card voor speler 3. De kaart die open op tafel is gedeeld wordt nu de eerst verbrande kaart. De Dealer is verantwoordelijk dat alle spelers op de hoogte zijn van welke kaart dit was.

Misdeal, Let op!

Wanneer een dealer een tweede kaart open deelt dan is de Misdeal compleet en dienen alle kaarten retour dealer te gaan en zal de dealer tot frustratie van de andere spelers de ronde helemaal vanaf het begin opnieuw moeten delen.

Opnieuw delen bij een misdeal na of tijdens de Flop, Turn of River

De Flop zal opnieuw gedeeld moeten worden wanneer;

 • De kaarten te vroeg worden geflopt terwijl het zetten en raisen nog aan de gang is.
 • De kaarten die uit het spel zijn (gefold) gemixt zijn met de kaarten die nog in de stok zitten.

In dit geval wordt de stok opnieuw geschud en gecut waarna de Flop opnieuw wordt gedeeld zonder meer de bovenste kaart te verbranden.

Wanneer de Dealer vergeet een kaart te verbranden voor de Flop, Turn of River dan moet de Dealer zorgen dat iedere deelnemende speler deze kaart heeft gezien en vervolgens alsnog verbranden. De volgende kaart(en) zullen vervolgens zoals het eigenlijk ook zou moeten worden gedraaid.

Poker Misdeals

De volgende situaties leiden tot een Poker Misdeal van de Pokerdealer.

 1. De eerste of tweede Hole Card die gedeeld wordt is zichtbaar voor een of enkele van de andere deelnemende spelers.
 2. Twee of meer Hole Cards worden open gedeeld in plaats van dicht.
 3. Twee of meer kaarten die eigenlijk aan het spel hadden moeten meedoen en dat niet hebben gedaan (bijvoorbeeld overgebleven van de vorige gespeelde hand)
 4. Twee of meer extra kaarten zijn uitgedeeld bij het begin van een hand.
 5. Wanneer er meer dan twee kaarten worden gedeeld aan een speler tenzij het de laatste speler is en hij de kaart (aantoonbaar) nog niet heeft gezien. Dan wordt dit de eerste verbrande kaart)
 6. Wanneer de Button uit positie ligt.
 7. Wanneer de eerste kaart aan de verkeerde positie wordt gedeeld.
 8. Wanneer er kaarten worden gedeeld aan een speler die niet aan het spel deelneemt of aan een lege stoel.

Dode Pokerhanden

Een dode pokerhand heb je wanneer je hand niet meer geldig is of wordt gediskwalificeerd als je als speler:

 • Indien je aangeeft dat je fold of de actie maakt die bij folden hoort terwijl iemand een raise of bet maakt.
 • Wanneer je je kaarten dicht of open weggooit in een hand of voor je aan de beurt bent.
 • Wanneer je de klok op je gezet krijgt en de tijd overschrijdt.