Waarom spelen relatief weinig vrouwen poker?

Waarom spelen relatief weinig vrouwen poker?

De afgelopen weken hebben we twee top tiens gepubliceerd. Een top tien van de meest succesvolle vrouwelijke pokerspelers en een top tien van de meest succesvolle mannelijke pokerspelers. Wat meteen opvalt als je naar deze lijstjes kijkt en ook meteen een reden is om twee aparte lijsten te maken, is dat de tien vrouwen met de meeste verdiensten nog niet in de buurt komen van de laagste speler op de lijst met mannen. Poker is dan ook nog steeds een echt mannenbolwerk, alhoewel daar de laatste jaren wat verandering in aan het komen is. Maar hoe komt het nou dat er relatief zo weinig vrouwen poker spelen op professioneel niveau?

Moeilijke vraag

We kunnen eigenlijk meteen al zeggen dat dit een vraag is die erg moeilijk te beantwoorden is. Er is nooit echt onderzoek gedaan naar waarom vrouwen beduidend minder poker spelen dan mannen, maar we gaan toch proberen er een verklaring voor te geven. 

Al jaren wordt er geprobeerd meer vrouwen bij poker te betrekken en zeker in recente jaren lijkt dit zijn vruchten af te werpen. We zullen deze initiatieven voor nu even buiten beschouwing laten en in een toekomstig artikel kijken naar welke dingen er door de poker industrie worden ondernomen om meer vrouwen bij het spel te betrekken.

Verleden speelt een rol

Zoals bij alle ontwikkelingen, is het onmogelijk om iets over de huidige situatie te kijken zonder rekening te houden met het verleden. En dat is in dit geval natuurlijk ook zo. Poker was traditioneel altijd een mannenspel. Toen het eind 19de eeuw vanuit Frankrijk naar de Verenigde Staten werd gebracht, was het vooral de adel die het spel speelden. 

In de decennia die volgden werd poker meer een spel voor arbeiders en de middenklasse, maar werd nog steeds eigenlijk alleen door mannen gespeeld. Vrouwen bleven thuis en zorgden voor het huishouden en spendeerden hun vrije tijd met handwerk. Deze scheiding van de seksen bleef tot in de jaren 60 van de 20ste eeuw bestaan. En tegen die tijd was poker echt een mannending. 

Pas recent verandering

Natuurlijk ware er altijd wel vrouwen te vinden die poker speelden, ook ten tijde van de cowboys. Maar, dat waren toch echt uitzonderingen. Opvallend is dat ook in de jaren na de tweede feministische golf het aantal vrouwen in poker nog steeds niet echt toenam. In de jaren 70 en 80 van afgelopen eeuw kwamen er wel meer vrouwelijke poker professionals, maar ook in die jaren bleef het aandeel vrouwen beperkt.

Eigenlijk pas vanaf de jaren 80 en vooral de jaren 90 is er een merkbare groei merkbaar in het aantal vrouwen in poker. Dit kan eigenlijk niet los worden gezien van de eerste poker boom in de jaren 90. Mede als gevolg van de populariteit van de film Rounders en de komst van de eerste online casino’s.

Poker werd meer mainstream en dat heeft duidelijk ook meer vrouwen naar het spel getrokken. In die jaren wonnen succesvolle vrouwen als Jennifer Harman en Annie aan populariteit en respect. Hierdoor raakten meer vrouwen in poker geïnteresseerd zo lijkt. Want sinds de millenniumwisseling  is er een merkbaar stijgende lijn te bemerken in het aantal vrouwelijk pokerprofs. 

Hoewel het aantal vrouwen bij bijvoorbeeld grote toernooien nog steeds aanzienlijk minder is dan het aantal mannelijke deelnemers, kruipen de aantallen toch steeds dichter naar elkaar toe. Tegenwoordig worden grote toernooien steeds vaker gewonnen door vrouwen en zoals je in onze top tien van vrouwelijke spelers kan zien, zijn steeds meer vrouwen succesvol als professioneel pokerspeler.