Casino VIP aanpassingen zorgen voor weerstand

Begin vorige maand schreven we al over de veranderingen die Casino gaat invoeren om het spel weer aantrekkelijker te maken voor de meer recreatieve spelers. Dit in navolging van enkele andere poker sites, waaronder ook Casino C en Casino dochter Casino B. De afgelopen jaren is de nadruk bij het merendeel van de online poker rooms verschoven van de recreatieve speler naar de grinders en vips. De laatste tijd is de nadruk echter weer terug geschoven op de recreatieve speler, mede ook omdat de winsten toch vooral van deze groep spelers afhankelijk zijn. Daarom hebben verschillende poker rooms veranderingen aangekondigd, maar deze vallen lang niet altijd in goede aarde.

VIP boycot

Begin vorige maand maakt Casino de veranderingen bekend die zij komend jaar door zullen gaan voeren en waarvoor de eerste stappen inmiddels al gezet zijn. Het VIP programma van Casino wordt afgeslankt en het geld dat hiermee vrij wordt gemaakt zal worden gebruikt voor het aantrekken van nieuwe recreatieve spelers. Tegelijkertijd worden er verschillende maatregelen getroffen om het spel aantrekkelijker te maken voor de recreatieve spelers en het voor de grinders moeilijker te maken om de “amateurs” geld afhandig te maken.

Zoals bij alle veranderingen riepen ook de aangekondigde veranderingen bij Casino weerstand op bij sommige spelers. Natuurlijk waren het in dit geval vooral de VIP spelers die moeite hebben met de veranderingen. Daarom hebben veel spelers besloten om vorige week Casino te boycotten. et grappige aan dit hele verhaal is dat de boycot eigenlijk vooral aantoonde dat het beleid van Casino werkt.

Ondanks de boycot van de VIP spelers was er geen merkbaar effect op de winst die werd gegenereerd in die drie dagen. Positief effect was zelfs dat spelers gemiddeld genomen meer terug kregen voor hun inzet. Wat dat betreft heeft de actie van de VIP spelers juist een averechts effect gehad.

Toch excuses van Casino

Ondanks het feit dat de boycot eigenlijk alleen maar het gelijk van Casino aantoonde, heeft Casino via een post op het blog toch excuses aangeboden aan de VIP spelers. Er was vooral veel kritiek op het feit dat er vooraf zo goed als geen informatie is gegeven over de aangekondigde veranderingen en dat deze ook in een vrij kort tijdsbestek ingevoerd zouden gaan worden. Dit werd door Casino erkend en hiervoor zijn dus ook excuses aangeboden. In hetzelfde bericht liet Casino overigens ook weten gewoon door te gaan met de geplande veranderingen.